ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

05-05-2017 Ενημέρωση
 
               
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ
   3    /    5  / 2017
Αριθ. Πρωτ.:
15344
 
Βαθμός προτ/τας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :
 
Ταχ. Δ/νση :
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδ. :
111 46
Πληροφορίες :
Γιώτη Α.
Τηλέφωνο :
213 2055413
FAX :
213 2055344
URL :
 
 
e-mail :
 
 
 
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
(Άρθρ. 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016)
 
Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερόμενων έτους 2017, για την εκπόνηση Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρ. 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, στις παρακάτω κατηγορίες:
 
1)       Οδοποιίας
2)       Οικοδομικών
3)       Ηλεκτρομηχανολογικών
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε Επαγγελματικό / Εμπορικό Επιμελητήριο όπου θα φαίνεται το είδος δραστηριοποίησής του και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr