Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Γαλατσίου

21-04-2015 Ενημέρωση
Ο Δήμος Γαλατσίου, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 126/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Γαλατσίου και προσκαλεί τους πολίτες του Δήμου, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμβάλλουν στην εκπόνησή του, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό , περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Μέσω της διαβούλευσης θα καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των αρμόδιων τοπικών φορέων και των πολιτών, αναφορικά με τους άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
     
Η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, λήγει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμπλήρωση και κατάθεση του ερωτηματολογίου μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 
Το ερωτηματολόγιο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή:
      στο Ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους)
      στα Κ.Ε.Π. του Δήμου: Κ.Ε.Π. Γαλατσίου (Τράλλεων 114) και Παράρτημα Κ.Ε.Π.  (Ελ. Βενιζέλου 20)
      στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Γεωργίου Βάσσου 5)
όπου μπορείτε και να το καταθέσετε συμπληρωμένο.
Επίσης μπορείτε να το αποστείλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email:
epixeirisiakoprogramma@galatsi.gr
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στο τηλ. 213 2055306.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Γαλατσίου.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr