ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

05-06-2013 Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος Γαλατσίου προσκαλεί τους δημιουργούς από όλο το φάσμα των τεχνών να σχεδιάσουν το νέο «λογότυπο» του Δήμου Γαλατσίου. Με το λογότυπο αυτό ο Δήμος έχει σκοπό να αναδείξει την ιστορία, την παράδοση και τις δραστηριότητες των κατοίκων αυτού του τόπου.

Το θέμα του νέου λογοτύπου του Δήμου μας θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο από τα σύμβολα του Δήμου όπως:

·        Το ΚΑΜΙΝΙ, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και μετά από αγώνες χρόνων έχει μετατραπεί σε λίκνο πολιτισμού. 

·        Τα ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ που αποτελούν την υψηλότερη λοφοσειρά στην κεντρική περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής και  αποτελούν ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου.

Η χρήση των συμβόλων αυτών ,σκοπό έχει, να προσφέρει μοναδικότητα και αναγνωρισιμότητα στη μορφή του λογοτύπου.
Το λογότυπο πρέπει να φέρει την επωνυμία του Δήμου                  (Δήμος Γαλατσίου) στα ελληνικά και να παρέχει τη δυνατότητα από αυτό να προκύψει η σφραγίδα του Δήμου και το ανάγλυφο.
Θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
To λογότυπο πρέπει να παραδοθεί ψηφιακά ,σε CD/DVD το οποίο θα περιέχει τις προδιαγραφές χρήσης και το λογότυπο σε:
 1) γραμμική μορφή  (.eps / .pdf) έγχρωμο (CMYK & PANTONE), 
2) γραμμική μορφή (.eps / .pdf) ασπρόμαυρο,

 3) γραμμική μορφή (.eps / .pdf) σε φόντο και χωρίς φόντο για να μπορεί να αυξομειώνεται η διάστασή του και να τυπώνεται με οποιαδήποτε μέθοδο και σε οποιαδήποτε διάσταση και 

4) σε μορφή .png έγχρωμο και ασπρόμαυρο  για χρήση στο Interent,
e-mail/site

·        Σφραγίδα:To λογότυπο πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε σφραγίδα διαστάσεων 55mmΧ55mm maximum.”
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πέρα από την παράδοση σε ψηφιακή μορφή του λογότυπου, προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόταση του δημιουργού πρέπει να συνοδεύεται από γραπτό σχόλιο, όπου θα αναλύεται με σαφήνεια τι ακριβώς συμβολίζει. Ο κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετέχει με 3 διαφορετικές προτάσεις- λογότυπα (το ανώτερο).

Η τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 15/6/2013.
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή κάθε πρότασης γίνεται με την κατάθεση λευκού φακέλου ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ στο Πρωτόκολλο, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους ),με την ένδειξη:

Για το ΛΟΓΟΤΥΠΟ του Δήμου Γαλατσίου

Πληροφορίες : Γραφείο Τύπου.

Τηλ Επικοινωνίας: 210-2143427- 2102143438

Email: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr

O φάκελος σφραγισμένος θα λαμβάνει Αρ. Πρωτ. κατάθεσης από το Τμήμα Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, χωρίς να δηλώνεται ή να καταγράφεται το ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο του δημιουργού ή του εκπροσώπου του και να εμπεριέχει :

α) μικρό λευκό φάκελο σφραγισμένο, που θα εμπεριέχει έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό της επιλογής του δημιουργού,τα στοιχεία του και σύντομο βιογραφικό .

β) το έργο – πρόταση ή τα έργα (μέχρι 3 διαφορετικές ) προτάσεις του δημιουργού,σε εκτύπωση διάστασης Α3-A4 και 55mmΧ55mm maximum ανά λογότυπο που θα φέρουν έκαστο τον τετραψήφιο κωδικό αριθμό του.

γ) το ψηφιακό αρχείο CD/DVD,που θα φέρει επίσης τον τετραψήφιο κωδικό.

ΝΙΚΗΤΗΣ –ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Οι προτάσεις –συμμετοχές θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί προς τούτο με την υπ΄αριθμ 113/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου. Κατόπιν δε προσεκτικής μελέτης και αξιολόγησης τα μέλη της Επιτροπής θα επιλέξουν τρία (3) λογότυπα τα οποία θα εισαχθούν στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου,το οποίο θα προβεί στην τελική επιλογή του ενός εξ αυτών.

Στο νικητή – νικήτρια του διαγωνισμού θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στο Δήμο Γαλατσίου.

 Τιμητικός έπαινος θα δοθεί και στα υπόλοιπα (2) λογότυπα που θα επιλεχθούν κατά σειρά κρίσης του Δ.Σ Γαλατσίου.

Η επίσημη παρουσίαση του λογότυπου και η απονομή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή.

Η συνολική πρόταση που θα τύχει του 1ου βραβείου θα αποτελέσει εφεξής πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Γαλατσίου, θα χρησιμοποιηθεί στα έντυπά του και όπου αλλού θελήσει ο Δήμος, χωρίς ο δημιουργός να απαιτήσει οτιδήποτε άλλο.

Η εκδήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονα ρητή παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιοδήποτε δικαίωμά του ως δημιουργού, όλοι δε οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης-συμμετοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των προς βράβευση προτάσεων και την παραίτηση από κάθε δικαίωμα τους στη δημιουργία του λογοτύπου.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr