Πρόσκληση στη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γαλατσίου, σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, ώρα 18.30, στο Δημαρχείο

05-11-2015 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
 
Αριθ. Πρωτ. 34228
Βαθμός προτ/τας
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
Παρασκευά Π.
Τηλέφωνο
:
2132055316
FAX
:
210.2918.120
   
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
           Καλείστε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης  (για το έτος 2015 ) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) στις 4 Νοεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., με θέματα:
             «Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016»
«Yποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2016 ( άρθρο 76,παρ.3 του Ν.3852/2010) »
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
     Επιτροπής Διαβούλευσης
           Δήμαρχος Γαλατσίου
         Γεώργιος Μαρκόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr