Πρόσκληση στο Διαδημοτικό Συμβούλιο της 19ης Μαϊου 2011

16-05-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Γαλάτσι, 12-05-2011
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           Αριθ. Πρωτ.: 16197
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                 Σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου, στην αίθουσα «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» τη 19η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
Θεμα της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
 
 
 
 
Ενημέρωση εξελίξεων, ανταλλαγή απόψεων, προγραμματισμός δράσης, κατάθεση προτάσεων και έκδοση από κοινού ψηφίσματος για το κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
 
 
                                                                         H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr