Πρόσκληση συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταρίας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου στις 14 Οκτωβρίου 2014

13-10-2014 Ενημέρωση
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                            
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474
                                                      Αριθμ. πρωτ.  99

Γαλάτσι,    10/10/2014

Γραφείο : κ. Προέδρου
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146
Πληροφορίες: κα Κασιέρη Άννα
Τηλ.: 210 2143388
Φαξ.: 210 2918120
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 (ΜΕ ΑΡΜΑΕ 69122/01/Β/09/474)
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του ΔΣ, κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος,
κ. Τσιαλαμάνης Θωμάς,
 κ . Σοφρωνάς Γιώργος,
κ. Καλογερόπουλος Νίκος,
κ. Σφυρής Θεόδωρος,
κα Κιτσίνη Γεωργία
και κα Κασιέρη Άννα
Ενταύθα
Σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου (2ος όροφος) στις  14/10/2014   ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:00 σε  συνεδρίαση που θα ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
                                               
ΘΕΜΑΤΑ
 
1.      «Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου»
2.      «Έγκριση της δαπάνης , την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Δημοτικής Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου στην οικονομική και διοικητική λειτουργία- λογιστική υποστήριξη.»
3.      «Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).»
4.       «Έγκριση της δαπάνης, την διάθεση της πίστωσης για την αγορά γραφικής ύλης για το γραφείο της εταιρείας.»
5.      «Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση τη εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς.»
6.      «Λήψη απόφασης για την χορήγηση αντιγράφων της κατάστασης των εξόδων της εταιρείας για το 2010 καθώς και για τις δαπάνες καταχωρήσεων για τα έτη 2010-2014 την κυρία Πρωτόπαπα Ευαγγελία μετά από αίτηση της με αριθμ. πρωτ. 97/09-10-2014.»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
                                                                                   
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr