Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των δημοτικών Κ.Α.Π.Η έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

27-08-2020 Ενημέρωση

Ο Δήμος Γαλατσίου, έπειτα από την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), ενημερώνει τους πολίτες ότι τα ΚΑΠΗ του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτία, όπως αναγράφεται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργείων, αποτελεί “η συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την απαγόρευση λειτουργίας των Δημοτικών Κ.Α.Π.Η., προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”. Της έκδοσής της προηγήθηκε η από 24.8.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Το σχετικό Φ.Ε.Κ. Β’ 3521/25.8.2020 επισυνάπτεται παρακάτω.

ΦΕΚ Β’ 3521 25.8.2020

 

ΚΑΠΗ Γαλατσίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr