Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών/ών

07-09-2021 Ενημέρωση

Δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, καθώς και του προσωρινού πίνακα απορριπτέων της με Α.Π. 21799/11-08-2021 ανακοίνωσης, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης,  από την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 00:01 μέχρι και την Πέμπτη 09-09-2021 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: protokollo@galatsi.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ -ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαλατσίου

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών/ών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr