Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

25-08-2022 Ενημέρωση

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στο Δημαρχιακό κατάστημα Γαλατσίου, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας και ο πίνακας απορριπτέων της υπ.αριθμ.20372/28.07.2022 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου, για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών/τριών κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, κατά των πινάκων αυτών, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι έως και την Δευτέρα 29.08.2022 και ώρα 23:59.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@galatsi.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2022-2023 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (2)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2022-2023 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (1)

προσωρινός πίνακας κατάταξης σχολικών καθαριστών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr