Ψήφισμα σχετικά με το θάνατο του τέως Δημάρχου Κυριάκου Τσίρου

23-08-2017 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
27ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 23ηςΑυγούστου 2017 
 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συγκεντρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του με αριθμ. πρωτ. 28834/23.08.2017που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση για λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης λόγω του από 22.08.2017 αιφνιδίου θανάτου του πρώην Δημάρχου Κυριάκου Τσίρου με ημερομηνία τέλεσης της κηδείας του την 24.08.2017 και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν τριάντα τρία (33) μέλη.
 
1.        
ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
Πρόεδρος Δ.Σ.
2.        
ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.        
ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραμματέας Δ.Σ.
4.        
ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιδήμαρχος
5.        
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ
Αντιδήμαρχος
6.        
ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αντιδήμαρχος
7.        
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος
8.        
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιδήμαρχος
9.        
ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
Δημοτική Σύμβουλος
10.     
ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
11.     
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
12.     
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δημοτική Σύμβουλος
13.     
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
14.     
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
15.     
ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
16.     
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
17.     
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
18.     
ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δημοτική Σύμβουλος
19.     
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Δημοτική Σύμβουλος
20.     
ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
Δημοτική Σύμβουλος
21.     
ΒΑΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
22.     
ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
23.     
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
24.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Δημοτική Σύμβουλος
25.     
ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
Δημοτική Σύμβουλος
26.     
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δημοτικός Σύμβουλος
27.     
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
28.     
ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
29.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δημοτικός Σύμβουλος
30.     
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
31.     
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
32.     
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
33.     
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η αναπληρώτρια γραμματέας – Δημοτική Υπάλληλος κ. Αντωνία Δρακούλη.
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκε το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
   
 
         
 
ΘΕΜΑ: Μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
 
«Λήψη απόφασης, για την έγκριση ψηφίσματος, σχετικά με το θάνατο του πρώην Δημάρχου Κυριάκου Τσίρου».
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 380/2017
 
Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθ. πρωτ. 28835/23-08-2017 έγγραφο του Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου), το οποίο έχει ως εξής:
 
  1. Να διατεθεί ποσό ίσο με την δαπάνη της εξόδιου ακολουθίας υπέρ του Κοινωνικού Συσσιτίου & Παντοπωλείου του Δήμου Γαλατσίου.
  2. Εκφράζει τα συλλυπητήρια του και συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο στην οικογένειά του.
  3. Να κυματίζουν μεσίστιες σημαίες στο Δημαρχείο Γαλατσίου και σε όλα τα δημοτικά και δημόσια κτήρια του Δήμου από σήμερα και έως την Πέμπτη 24 Αυγούστου, που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.
  4. Να παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου, την Πέμπτη 24 Αυγούστου κατά την διάρκεια της κηδείας του ως ένδειξη πένθους.
  5. Αναβάλλονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Άλσος Βεϊκου μέχρι και την Πέμπτη 24 Αυγούστου.
  6. Να δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα παραπάνω.
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
 
1.    Να διατεθεί ποσό ίσο με την δαπάνη της εξόδιου ακολουθίας υπέρ του Κοινωνικού Συσσιτίου & Παντοπωλείου του Δήμου Γαλατσίου.
2.     Εκφράζει τα συλλυπητήρια του και συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο στην οικογένειά του.
3.    Να κυματίζουν μεσίστιες σημαίες στο Δημαρχείο Γαλατσίου και σε όλα τα δημοτικά και δημόσια κτήρια του Δήμου από σήμερα και έως την Πέμπτη 24 Αυγούστου, που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.
4.    Να παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου, την Πέμπτη 24 Αυγούστου κατά την διάρκεια της κηδείας του ως ένδειξη πένθους.
5.    Αναβάλλονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Άλσος Βεϊκου μέχρι και την Πέμπτη 24 Αυγούστου.
6.    Να δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
………………………………………
                                                                                        Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                        Γαλάτσι, 23-08-2017
                                                                                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                        ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr