Ψήφισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Επτανησίων Γαλατσίου για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)

18-08-2015 Ενημέρωση
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 22Α -11146 –ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6973543120 .-FAX    210.2920524
Α.Φ.Μ. 998407496 – Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Email     sillogoseptanision@yahoo.gr
 
 
                                                                                                              Γαλάτσι 17 Αυγούστου 2015
 
 
                                          ΨΗΦΙΣΜΑ
 
 
 
        Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επτανησίων Γαλατσίου λαβών υπόψη πρόσφατες δηλώσεις του Επτανήσιου Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Κοντονή, σύμφωνα με τις οποίες έχει βρεθεί λύση με την ΑΕΚ ώστε να χρησιμοποιεί το κλειστό του Γαλατσίου,
Δηλώνει για μία εισέτι φορά την πλήρη αντίθεση του σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, εκχώρησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου. Θεωρεί ότι κάθε τέτοια πράξη είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι άλλωστε πλήρωσαν με τους φόρους την κατασκευή του, και απαιτεί μην γίνει καμία επέκταση ή παρέμβαση που να αλλοιώνει περαιτέρω την φυσιογνωμία της περιοχής.  
Στηρίζει κάθε ενέργεια του δημοτικού Συμβουλίου ως νόμιμου θεσμικού οργάνου της πόλης, για την μη εκχώρηση, ή μακροχρόνια μίσθωση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου, και την μη επέκταση ή παρέμβαση που να αλλοιώνει περαιτέρω την φυσιογνωμία της περιοχής.  
 
                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ          ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΙΑΚΟΣ                          
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr