ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4321 /21-3-2015

27-03-2015 Ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ   27/3/2015

 

Αριθ. Πρωτ   . Βαθμός προτεραιότητας

                                                            

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ      :

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλέφωνο     :  210. 2143.363

FAX               : 2102932538

 

 

Προς

 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

 

                      

         

ΘΕΜΑ :

<< ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4321 /21-3-2015 >>

 

 

 

            Σύμφωνα με τον Ν. 4321/21-3-2015 προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο  

με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος

θα υποβάλει αίτηση ένταξης

στις ρυθμίσεις του προαναφερόμενου Νόμου.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

                                                      ΕΩΣ 26/5/2015

 

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβαλλουν στο Δήμο μας και ειδικότερα στην  

Ταμειακή Υπηρεσία , την προβλεπόμενη αίτηση

μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

προκειμένου να έχουν το δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις πού προβλέπονται

από τον προαναφερόμενο Νόμο.

 

Σημειώνουμε ότι με την υποβολή της αίτησης πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση της οφειλής.

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

           

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr