Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Αρμόδια Υπηρεσία

Προϊστάμενος/η: Γεώργιος Τσώνης Τηλέφωνο: 210 2132 490 Fax: 210 2132 658 Email: d.galatsiou-a@kep.gov.gr

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Γεώργιος Τσώνης Προϊστάμενος/η 210 2132 490 210 2132 658 tsonis@galatsi.gr
Μελίνα Σμπήλια Υπάλληλος 210 2132 490 sbilia@galatsi.gr
Αντώνιος Σβουρδάκος Υπάλληλος 210 2132 490 svourdakos@galatsi.gr
Γεώργιος Πλιάνος Υπάλληλος 210 2132 490 plianos@galatsi.gr
Ελένη Μαγουλά Υπάλληλος 210 2132 490 magoula@galatsi.gr
Φίλιππος Βασιλείου Υπάλληλος 210 2132 490 vasileiou@galatsi.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr