Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου   Στηρίζουμε τον Πολίτη, Δυναμώνουμε την Κοινωνία Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου είναι μια νεοσύστατη κοινωνική δομή. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη για να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.… Continue Reading Δομή ΕΣΠΑ – Κέντρο Κοινότητας