Τμήμα Υγείας

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Προϊστάμενος/η: Μαύρα Χατζηδημητρίου Τηλέφωνο: 210 2933 956 Email: ygeia@galatsi.gr

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων και ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη ,πρόληψη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαύρα Χατζηδημητρίου Προϊστάμενος/η 210 2933 956
Φίλιππος Βασιλείου Υπάλληλος 210 2933 956
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr