Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

Αρμόδια Υπηρεσία

Προϊστάμενος/η: Παναγιώτης Δημουλέας Τηλέφωνο: 213 2055 315 Email: promithies@galatsi.gr

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Παναγιώτης Δημουλέας Προϊστάμενος/η 213 2055 315
Βασίλης Τζαννής Υπάλληλος 213 2055 369
Αργύρης Νισυραίος Υπάλληλος 213 2055 370
Μάγδα Καραδοσίδου Υπάλληλος 213 2055 369
Ελισάβετ Χωριανοπούλου Υπάλληλος 213 2055 370
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr