Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων» με κλήρωση

26-04-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                  ΓΑΛΑΤΣΙ 26/04/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                ΑΡ. Πρωτ: 14855

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων» με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στo συλλογικό όργανο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων», (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη της Επιτροπής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 30 Απριλίου 2013 (30/04/2013) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

                      Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                                         ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ

                                                   

                                                                                                                                                                   

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr