Συγκρότηση συλλογικών οργάνων (Επιτροπών) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011

26-02-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           

ΓΑΛΑΤΣΙ 26-02-2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                ΑΡ. Πρωτ: 6576

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων (Επιτροπών) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011

 

            Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στo συλλογικό όργανο «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:  Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού», (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη της Επιτροπής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 1 Μαρτίου 2013 (01/03/2013) και ώρα 12:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

                                                                                                                                                   Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

 

                                                                                                                                           ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
       
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ6-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
2 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕ5-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΕ4-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
4 ΑΡΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕ-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
5 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
6 ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΠΕ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ  ΠΕ6-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
8 ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ4-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
9 ΖΩΪΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ4-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
10 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
11 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
13 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ5-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
14 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
15 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ4-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr