ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

21-01-2014 Ενημέρωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω αναφερόμενων Επιτροπών.

Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους και τα μέλη του Διοικ.Συμβουλίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων), ότι  την 23η-01-2014 ώρα 13:30 ,στα γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ν.Π, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές:

1.    Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Προ­μηθειών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων (αρ.46 της υπ.αριθμ:11389/08.03.1993 απόφασης του Υπ.Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

2.    Επιτροπή παραλαβής προμηθειών.(αρ.28 της υπ.αριθμ:11389/08.03.1993 απόφασης του Υπ.Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

3.    Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών – Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και απ’ ευθείας Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών και Εργασιών του Π.Δ. 28/1980.

4.    Επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΠΔ.28/80

 

                                   

                                  

                                         Η Πρόεδρος του Δ.Σ

  

Κιτσίνη Γεωργία

 

   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ « ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

3

ΓΚΙΣΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

4

ΡΑΓΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

5

ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

6

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣ.

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

7

ΚΟΥΝΕΛΗ ΠΙΠΙΝΑ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

8

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

9

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

10

ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

11

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

12

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡ.

ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

13

ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΓΑΜ.

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

14

ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣ.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

15

ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

16

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡ.

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

17

ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡ.

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

18

ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛ.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ

 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)ΚΙΤΣΙΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2)ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

3)ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ

4)ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5)ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

6)ΚΑΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7)ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8)ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓ.

9)ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.-

10)ΠΑΤΣΗΣ ΝΙΚΗΦ

11)ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ

12)ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ.    

13)ΣΑΚΚΟΥ-ΚΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    

14)ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        

15)ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ6-ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ.

ΠΕ-ΜΗΧ/ΓΟΣ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΤΕ4 ΗΛΕΚ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.

ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5

ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΠΕ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

7

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ

ΠΕ6-ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ4 ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

ΖΩΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΠΕ4 ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

ΚΑΚΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

11

ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔ.

ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

13

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.

ΤΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

ΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15

ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕ5 ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

16

ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓ.

ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕ4 ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr