Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα για ΑΝΕΡΓΟΥΣ και ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ κατοίκους των Δήμων Γαλατσίου & Φιλοθέης-Ψυχικού

17-03-2014 Ενημέρωση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                       ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

για ΑΝΕΡΓΟΥΣ και ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
κατοίκους των
Δήμων Γαλατσίου & Φιλοθέης-Ψυχικού
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
από 4 έως 28 Μαρτίου του 2014
στο ισόγειο του Δημαρχείου
(για το Δήμο Γαλατσίου)
 
Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού
 
Την έναρξη του προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού»  ανακοινώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να δηλώσουν συμμετοχή από τις 4 Μαρτίου μέχρι τις 28 Μαρτίου του 2014.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι κάτοικοι των Δήμων Γαλατσίου ή Φιλοθέης – Ψυχικού, οι οποίοι είναι είτε Άνεργοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ είτε  Νέοι Επιστήμονες (όπως ιατροί, οδοντίατροι κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά  του προγράμματος.
 
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη 54 ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση 24 Νέων Επιστημόνων* για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησής τους ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους.
 
*Τα χαρακτηριστικά των Νέων Επιστημόνων μπορείτε να τα δείτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης:www.topsagfp.gr.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
·         Συμβουλευτική υποστήριξη τελικών επιλεγέντων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας.
·         Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
·         Επαγγελματική κατάρτιση επί πληρωμής
·         Δικτύωση ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών. κ.α.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα απαραίτητα έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία των παρακάτω φορέων, καθώς και να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.topsagfp.gr.
·         Δήμος Γαλατσίου –  Ώρες Επικοινωνίας 10:00-13:00
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ.111 46, Γαλάτσι, Ισόγειο Τ: 2132055386 – F: 2102918120, Ε: topsa@galatsi.gr. Αρμόδια κα Βούλα Δημητρίου.
 
·         ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ./Ώρες επικοινωνίας 10:00 – 13:00
Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, Τ.Κ. 152 37, Φιλοθέη, Ισόγειο, Τ: 2106753797 & 2106822217, F: 2106753798, Ε: parathyro@0177.syzefxis.gov.gr & apatius@yahoo.gr. Αρμόδιοι:κα Αναστασία Καπάνταη & κ. Βασίλης Παπαθωμόπουλος.
 
Οι εταίροι που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη που υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, είναι οι εξής:
•    ADVANCED CONSULTANTS Α.Ε [Συντονιστής εταίρος]
•     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
•     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
•     ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ
•     ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
•     Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (με διακριτικό τίτλο OMEGATECHNOLOGY)
•     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
 
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου. Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr