ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

18-10-2017 Ενημέρωση
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ  17 / 10 / 2017
Αριθ. Πρωτ. 35716
Βαθμός προτ/τας
 
 
                                                     
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
Eιρ. Καρούση
Τηλέφωνο
:
2132055374
FAX
:
210.2918.120
 
 
 
              
 
 
 
Π Ρ Ο Σ
        
Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γαλατσίου
 
                                                            
                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
           Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2017) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους ) στις 25 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 μ.μ., με θέματα:    
 
  1. «Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018» 
  2. «Yποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018 ( άρθρο 76,παρ.3 του Ν.3852/2010)» 
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 26 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
 
 
Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.www.galatsi.gov.grόπου και έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση καθώς και το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
 
 
 
 
 
 
                           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
                                                                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης                                     
 
 
 
                               ΜαρκOπουλος Γεώργιος
                
                ΔHμαρχος Γαλατσίου
 
 
   
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr