ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡ/ΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 6936 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 07/2021)

Επιτροπή Υπ' Αριθμ. 3373/390/20-3-1975 του Υπουργείου Προεδρίας ΑΔΑ: 6Ξ0ΧΩ9Λ-Ε74 Ημερ. Απόφασης: 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9855/27-04-2021 Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr