Συγκρότηση συνεργείου για υπερωριακή απασχόληση καθώς και εργασία για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΥΓΕΙΑΣ για το μήνα ΜΑΪΟ 2021

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας ΑΔΑ: 6ΔΟΖΩ9Λ-1ΕΒ Ημερ. Απόφασης: 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9857 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr