ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Προμήθεια εργαλείων και μικρών μηχανημάτων τεχνικών έργων (ΥΠΕΣΔΔΑ) (A.A.Y 627/2020)

Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΔΔΩ9Λ-ΨΝΡ Ημερ. Απόφασης: 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9926 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr