Ανάθεση σε τρίτο για παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών του αναγκών

Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΣΩΩ9Λ-ΖΑΗ Ημερ. Απόφασης: 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9924 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr