Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις Κοινωνικού Τουρισμού 2018 για δικαιούχους ΟΓΑ

23-05-2018 Ενημέρωση

Ξεκίνησε στα ΚΕΠ Δήμου Γαλατσίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2018, το οποίο αφορά αποκλειστικά δικαιούχους της Αγροτικής Εστίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

·         υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τον κοινωνικό – ιαματικό τουρισμό, το εκδρομικό πρόγραμμα, τα δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου, όπως και για τα χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες μητέρες.

·         υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης  απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι (εξαιρεμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος) για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ από 18/5/2018 μέχρι και 11/6/2018 είναι τα εξής:

1.      Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, καθώς και των προστατευόμενων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο, να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ – ΟΓΑ ασφαλισμένου ή συνταξιούχου (για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ – ΟΓΑ δεν έχουν Αριθμό Μητρώου).

2.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.      Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ – ΟΓΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας.

Η προσκόμιση της Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ – ΟΓΑ που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ (εξαιρεμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr