Στη Βαρσοβία ο Δήμος Γαλατσίου παρουσίασε το έργο CAT4HEAVY

15-05-2019 Ενημέρωση

Ο Δήμος Γαλατσίου παρουσίασε την πορεία του έργου CAT4HEAVY του προγράμματος «LIFE17», στο συνέδριο LIFE INFO DAY, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2019, στο συνεδριακό κέντρο THE TIDES της Βαρσοβίας, στην Πολωνία.

Με λίγα λόγια παρουσιάστηκε η εμπειρία του Δήμου από την κατάθεση της πρότασης του στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Life, την έναρξη του έργου με το πρώτο kick-off meeting στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου τον Ιούλιο του 2018 και τις μέχρι στιγμής ενέργειες που έχουν γίνει στην πρόοδο του έργου.

Ειδικότερα, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συντονιστής του έργου, Γιάννης Σκληράκης και η υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων, δημοτική υπάλληλος, Τζίνα Πανδρούλα παρουσίασαν το έργο CAT4HEAVY, στο οποίο ο Δήμος είναι leader ενώ  συμμετέχουν πέντε partners από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα). Σημειώνεται ότι το έργο CAT4HEAVY του προγράμματος «LIFE17» στοχεύει στην απομείωση των ρύπων των δημοσίων βαρέων οχημάτων (όπως τα απορριμματοφόρα), όπως είναι τα μικροαιωρούμενα σωματίδια και το οξείδιο του αζώτου, σε πραγματικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στη στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών GHG.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου στη Βαρσοβία εκτός από τις παρουσιάσεις έργων που έχουν ενταχθεί ήδη σε προηγούμενα προγράμματα LIFE, τα οποία είτε ξεκινούν τώρα, είτε είναι ήδη σε φάση υλοποίησης έγινε αναλυτική αναφορά από τον κ. Guido De Wilt, DG Environment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 2019 και στην πολιτική και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος LIFE και συγκεκριμένα:

Επίσης, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ευκαιρία γνωριμίας με άλλα έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος, που είτε ξεκινούν τώρα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τη μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος της πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου για εξωστρέφεια και ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr