Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού 348.980,00 €

06-09-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               ΓΑΛΑΤΣΙ 06-09-2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                              ΑΡ. Πρωτ: 33046

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού      348.980,00 €.

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στo συλλογικό όργανο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου», (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη της Επιτροπής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 09 Σεπτεμβρίου 2013 (09/09/2013) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

                                                                                                                                                   

 Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr