Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου»

07-07-2021 Ενημέρωση

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Kατασκευη παιδικης χαρας στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρων του Δημου Γαλατσιου», προϋπολογισμού 320.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8.α του Ν. 4412/2016 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 09 Ιουλίου 2021 (09-07-2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

                            Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών

                         ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr