Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του δήμου»

08-12-2021 Ενημέρωση

       Γαλάτσι, 08-12-2021

     Αρ. Πρωτ.: 32751

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του δήμου» , προϋπολογισμού 806.451,60 €.

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8.α του Ν. 4412/2016 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 10 Δεκεμβρίου 2021 (10-12-2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

συγκροτηση επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr