Συγκρότηση Επιτροπής

30-10-2015 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 30.10.2015
                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 35237
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:            Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Σύρου.
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 02 Νοεμβρίου 2015 (02.11.2015) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
                            Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών
 
 
                        ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
 
 
 
 
Συνημμένα: Πίνακας Υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
2
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3
ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
4
ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
5
ΖΩΪΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
6
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
7
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
8
ΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
9
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
10
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
11
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
12
ΡΟΔΙΤΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr