Συμμετοχή Δήμου Γαλατσίου στην πιλοτική φάση εφαρμογής πολυεπίπεδης διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ο.Κ.Ε

16-07-2020 Ενημέρωση

Συμμετοχή Δήμου Γαλατσίου στην πιλοτική φάση εφαρμογής πολυεπίπεδης διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ο.Κ.Ε.

O Δήμος Γαλατσίου συμμετέχει στην πιλοτική φάση εφαρμογής του έργου «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ», που υλοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με τη συγχρηματοδότηση του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και ανάδοχο την εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολυεπίπεδης διενέργειας διαβουλεύσεων και κοινωνικού διαλόγου, στο οποίο το εθνικό επίπεδο διαβούλευσης, που εκπροσωπεί η Ο.Κ.Ε. συνεργεί και αλληλεπιδρά με το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διαβούλευσης, το οποίο εκπροσωπούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αντίστοιχα.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν, αφενός τόσο την προβολή των περιφερειακών ζητημάτων προτεραιότητας, όσο  και τη σύνδεσή τους με το τοπικό και εθνικό επίπεδο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου, τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών.

Για το λόγο αυτό στελέχη του Δήμου συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του ανωτέρω έργου και εκπαιδεύονται ως προς την οργάνωση και τη διενέργεια διαβουλεύσεων, με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαβουλεύσεων της Ο.Κ.Ε. (https://e-dialogue.oke.gr ), η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Ο Δήμος μας με τη συμμετοχή του στον εν λόγω έργο, θα εξασφαλίσει την ενεργή παρουσία του σε ένα εθνικό δίκτυο διαβούλευσης, που χαρακτηρίζεται από την ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων, αποκομίζοντας οφέλη, όπως:

 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, πολυεπίπεδη διαβούλευση
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr