Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, στις 19:30, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

16-02-2015 Ενημέρωση

 

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, στις 19:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Γαλατσίου, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με θέμα την ενημέρωση για τα  πεπραγμένα.

Σε συνέχεια της πρώτης συνεδρίασης που πραγματοποίησε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου 2015, με σκοπό την εκλογή γραμματέα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων οι επικείμενες συνεδριάσεις όταν συγκαλούνται να πραγματοποιούνται Δευτέρα και ώρα 19:30.

Στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή συμμετέχουν ως μέλη έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι και τέσσερις (4) Δημότες. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

 

1.    Κουνάνης Ελευθέριος – Φραγκίσκος (Πρόεδρος)

2.    Μπάστας Κωνσταντίνος

3.    Οικονόμου Ιωάννης

4.    Μπούρας Αθανάσιος (μειοψηφίας)

5.    Μαγκανάρης Νικόλαος (μειοψηφίας)

6.    Χαραλαμπίδης Γρηγόριος (μειοψηφίας)

 

 

ΔΗΜΟΤΕΣ

1.   Πολυχρόνης Αντώνιος

2.   Πάσχος Γεώργιος

3.   Σφυρής Θεόδωρος

4.   Γριμπαβιώτης Σπυρίδων

Επισημαίνεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής ορίστηκε γραμματέας ο κ. Αντώνης Πολυχρόνης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr