Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2017»

24-09-2021 Ενημέρωση

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2017».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2021 (27.09.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

 

      Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

        ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2017

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου-Συντήρηση σχολικών κτιρίων

 

Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2017
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr