Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Εργολαβία Σ.5»

14-06-2021 Ενημέρωση, Χωρίς κατηγορία

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Εργολαβία Σ.5» του Δήμου Γαλατσίου.

Γαλάτσι, 14-06-2021

Αριθ. Πρωτ.: 13847

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 16η Ιουνίου 2021 (16.06.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

 ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ

 Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου

 

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]