Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου, που αφορά το Κολυμβητήριο Γαλατσίου

13-04-2022 Ενημέρωση

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπάλληλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμέτοχης στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με τα άρθρα 208, 219 & 221 του Ν. 4412/2016  σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των επίτροπων θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί την 14η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του ΝΠΔΔ στο Δημαρχιακό Κατάστημα από την προϊστάμενη Διοικητικού – Οικονομικού Σπανού Παναγιώτα, του προϊστάμενου Διαχείρισης Οργάνωσης Άλσους Βεΐκου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τζανακάκη Εμμανουήλ και των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Ζυμή Ρουμπίνη και Σταυροπούλου Δέσποινα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχιακό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Εμμανουήλ

Σύσταση επιτροπής

 

Σύσταση επιτροπής για το κολυμβητήριο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr