Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος) του Δήμου Γαλατσίου»

22-04-2021 Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος) του Δήμου Γαλατσίου».

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 26η Απριλίου 2021 (26.04.2021) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ρηγάκου Νίκη, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Καρούση Ειρήνη.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ)

Μηχανικοί Δήμου Γαλατσίου – 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr