ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

18-07-2011 Ενημέρωση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ –   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
   ΠΛΗΡ. ΤΖΑNΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ.
 ΤΗΛ. 2102143356-317
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ           

 

Η παρούσα έκθεση αφορά τις εργασίες συντήρησης & ομαλής λειτουργίας της υγιεινής του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών της πισίνας του κολυμβητηρίου.

1)ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1: Έλεγχος ομαλής λειτουργίας θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών.

Α. Έλεγχος εναλακτών θερμότητας και των αντιστοίχων κυκλοφορητών.

Β. Έλεγχος θερμοκρασίας κολυμβητικών δεξαμενών.

2:   Έλεγχος ομαλή λειτουργίας φίλτρων άμμου και αντίστροφη πλύση αυτών.

3:   Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλιών ανακυκλοφορίας νερού κολ/κων δεξαμενών       και καθαρισμός φίλτρων τριχών.

4: Έλεγχος οργάνων μετρήσεων χημικών παραμέτρων νερού κολ/κων δεξαμενών.

 Α. ph
 Β. redox
 Γ. ελεύθερο / ολικό χλώριο.
5: Έλεγχος και test ηλεκτροδίων μέτρησης ph redox cl t χημικών παραμέτρων νερού κολ/κων δεξαμενών.

6: Προγραμματισμός των dialoc  για την ομαλή λειτουργία της χημικής   επεξεργασίας του νερού των κολ/κών δεξαμενών.

7: Έλεγχος και συντήρηση δοσομετρικών συστημάτων.

    Α. διόρθωση χλωρίου
    Β. διόρθωση Ph

8. Συμπλήρωση χημικών στα αντίστοιχα δοχεία.

9: Μέτρηση χημικών παραμέτρων με εξωτερική μονάδα και διόρθωση των μετρήσεων στα dialoc

 10: Δειγματοληψία νερού από την κολ/κη δεξαμενή για μικροβιολογικό έλεγχο

 11: Εβδομαδιαίως καθαρισμός κολυμβητικών δεξαμενών.

2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:    24.600 € Μαζί με ΦΠΑ.

       K.A 10.6112.0001

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
 

                                                                    ΕΜΜ.ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr