Την Παρασκευή 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι η παρουσίαση της εγκεκριμένης πρότασης, ύψους 2,7 εκατ. €, του Δήμου Γαλατσίου με τίτλο CAT4HEAVY η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. «LIFE Περιβάλλον»

25-06-2018 Ενημέρωση

Τα βαρέα δημόσια οχήματα (αποκομιδής απορριμμάτων, σκούπες, γερανοί, φορτηγά, κ.α.) αποτελούν το 5% του στόλου των οχημάτων αλλά είναι υπεύθυνα για το 33% των εκπεμπόμενων ρύπων στις πόλεις της Ευρώπης.

Επίσης, καθώς παρουσιάζουν χαμηλή σχετικά καταπόνηση σε σχέση με τα ιδιωτικής χρήσης βαρέα οχήματα (π.χ. ο μέσος όρος χρήσης των οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου είναι μικρότερος των 15.000Km ετησίως) μπορούν να διατηρηθούν σε λειτουργία έως και 22 χρόνια, καθώς παρουσιάζουν υψηλό κόστος αντικατάστασης (μεγαλύτερο από 150.000 Ευρώ).

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι πως η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας (έως και Euro I) επιβαρύνουν δυσανάλογα την ποιότητα της ατμόσφαιρας των πόλεων σε όλη την Ευρώπη.

Είναι ενδεικτικό ότι η συγκέντρωση του καρκινογόνου βενζολίου στον Σταθμό Πατησίων το 2016 (σύμφωνα με τις μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος) επέστρεψε στα πολύ υψηλά επίπεδα του 2006 ενώ είχε παρουσιαστεί μείωση. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκήρυξε δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, στο πλαίσιο της Δράσης LIFE Περιβάλλον 2017.

Ο Δήμος Γαλατσίου έχοντας ως πρώτο μέλημα την βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη του, υπέβαλλε ως Συντονιστής Εταίρος πρόταση πιλοτικού έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η Ε.Ε. αξιολογώντας όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα LIFE επέλεξε, με υψηλή βαθμολόγηση, την πρόταση του Δήμου Γαλατσίου. Σημειωτέων είναι και ο μοναδικός ελληνικός Δήμος, από όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του LIFE 2017 που ενισχύεται ως συντονιστής (leader) και όχι ως απλός συμμετέχων (partner).

Το χρηματοδοτούμενο έργο, ύψους περίπου 2,7εκ Ευρώ, διάρκειας 3 ετών, ονομάζεται CAT4HEAVY, και θα ενσωματώσει μία πατενταρισμένη ελληνική καινοτόμο τεχνολογία απομείωσης ρύπων από βαρέα οχήματα, που έχει αναπτυχθεί από την ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Ε.Π.Ε., με διαχειριστή τον κ. Ιάκωβο Γιακουμή.  Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα και συγκεκριμένα σε τριάντα (30) οχήματα:

  1. του Δήμου Γαλατσίου,
  2. της GE.AM. (Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιμάνι Γένοβας, Ιταλία) και
  3. της ΑPAM (Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών & Υπεραστικών Δημόσιων Συγκοινωνιών της Μάντοβα, Ιταλία).

Στο έργο συμμετέχουν επίσης τρεις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από:

  1. την Γερμανία (Puritech),
  2. την Ισπανία (LOMARTOV) και την
  3. Ολλανδία (ValueLoops),

οι οποίες θα αναλάβουν σημαντικούς τομείς δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης λύσης, όπως η μείωση των μικροσωματιδίων και η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου για την βιομηχανοποίηση της νέας τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Γαλατσίου και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Σκληράκη.

Η πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση (συνέντευξη τύπου) και τεχνική ανάλυση του συγκεκριμένου έργου LIFE2017, CAT4HEAVY, θα γίνει την Παρασκευή 06/07/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γαλατσίου “Καμίνι” (http://www.tokamini.gr/), Χρήστου Καψάλη 12, και ώρα 10:00-12:00.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr