Τμήμα για την «Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή» στο Δήμο Γαλατσίου από τη Σχολή Γονέων του Ν. Αττικής

06-03-2009 Ενημέρωση

 

Τμήμα διάρκειας 50 ωρών με θέμα «Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή» θα υλοποιήσει στο Δήμο Γαλατσίου, οδός Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, από τις 5 Μαρτίου η Σχολή Γονέων του Νομού Αττικής. Ημέρα λειτουργίας του τμήματος θα είναι η Πέμπτη και η ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Στο τμήμα θα συμμετέχουν 18 γονείς. Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο τμήμα των 50 ωρών αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της ελληνικής οικογένειας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολών Γονέων ΑΠ 7», «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολών Γονέων ΑΠ 8», «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολών Γονέων ΑΠ 9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη της Σχολής Γονέων,

Μαρία Γιούργη, τηλ. 210-8540344, καθώς και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, στο τηλ. 213-2055376 και 2102222011.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr