Το Δ.Σ. ενέκρινε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23-03-2013 Ενημέρωση

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, τα οποία αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τμήματος πρασίνου (τεχνική υπηρεσία), θέματα του τμήματος μελετών και αρμοδιότητας της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου λειτουργίας της (1/1 – 31/12/2012), συνεδρίασε δεκαοκτώ (18) φορές και εξέδωσε συνολικά εκατόν επτά (107) πράξεις (εβδομήντα επτά (77) αποφάσεις και τριάντα (30) εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο) επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της.

 Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφορούν στη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2012 Κώστας Ζώμπος τόνισε ότι ο δήμος Γαλατσίου συνεχίζει την πορεία τους σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής με απόλυτη συνέπεια και αποτελεσματικότητα 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr