Το Γραφείο Γυναικείων Θεμάτων μεταβιβάζεται στην κα Κιτσίνη Γεωργία

21-06-2010 Ενημέρωση
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις τοθ άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006) ΔΚΚ, μεταβιβάζω στην κα Κιτσίνη Γεωργία του Αθανασίου, Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Παιδικών Σταθμών, την εποπτεία και συντονισμό των πάσης φύσεως Γυναικείων Θεμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr