Το νέο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

17-03-2017 Ενημέρωση
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου , του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010.
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ο Δημότης κ. Σπυρίδων Γριμπαβιώτης, έως τις 31.08.2019.
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίστηκαν οι εξής:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Αμοργιανός Γεώργιος
Δάσκα – Σώμου Μαρία
Κουνάνης Φραγκίσκος – Ελευθέριος
Ροπόδης Παναγιώτης
Κιτσίνη Γεωργία            (Μειοψηφίας)
Μαγκανάρης Νικόλαος (Μειοψηφίας)
 
 
ΔΗΜΟΤΕΣ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
Γριμπαβιώτης Σπυρίδων
Σελιμάς Θεόδωρος
Πισίνας Γεώργιος
Κάζαγλη Αναστασία
Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης
Πουλογιαννοπούλου – Πετσίνη Δήμητρα
 
Δημόπουλος Αλκιβιάδης   (εκπρ/πος εργαζομένων – Τακτικό Μέλος)
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
Δερεδίνης Βασίλειος
Κοράκη Μάρθα
Ζώμπος Κωνσταντίνος (Μειοψηφίας)
 
Καραχάλιου Ουρανία        (εκπρ/πος εργαζομένων – Αναπληρωματικό Μέλος)
 
Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ορίζεται μέχρι τις 31.08.2019.
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr