«Βιωματικό σεμινάριο» από το 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου σε συνεργασία με το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου

30-11-2011 Ανακοινώσεις

Θέμα: : «βιωματικό σεμινάριο»

Το 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, και σε συνεργασία με το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου διοργανώνει “Βιωματικό Σεμινάριο” με θέμα:

   “Ερευνητικές Εργασίες και ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις.

Σκοποί του σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για την οργάνωση και τη λειτουργία των μαθητικών μικρο-ομάδων

Η αποσαφήνιση των διαδικασιών που αφορούν στη μεθοδολογία της έρευνας

Η ενημέρωση για τις διαδικασίες αξιολόγησης του συλλογικού έργου των ομάδων με βάση περιγραφι­κές κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων

Η ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων με τις διαδικασίες και το πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων εργασίας.

Χαρακτηριστικά της Ομάδας Επιμορφούμενων:

                Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της Α΄ Τάξης του Λυκείου, (ΕΠΑΛ –ΓΕΛ) όλων των ειδικοτήτων και κατά προτίμηση σε όσους εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν με τις “ερευνητικές ερ­γασίες” και δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία στη “βιωματική”, “ομαδο-συνεργατική” και διερευνητική διδασκα­λία.

Διάρθρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος:

                Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 6 διδακτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε μία ημέρα (Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011) από τις 9,00 έως 15,00. Το πρόγραμμα διαιρείται σε δύο μέρη.

                Στο πρώτο, διάρκειας 1 1/2 ώρας, θα προσεγγισθεί το θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των “ερευνητι­κών εργασιών” και θα συζητηθούν ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκ­παιδευτικοί.

                Στο δεύτερο, με βιωματικές διαδικασίες θα προσεγγισθούν ζητήματα όπως:

Εκπαιδευτές:

                Εκπαιδευτές του προγράμματος θα είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές εκπαιδευτών από τον ΟΕΠΕΚ.

Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο σεμινάριο:

                Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα στείλουν email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

epal2galatsi@yahoo.gr

                Στο μήνυμα να αναγράφονται με κεφαλαία το Ονοματεπώνυμο, το σχολείο και το τηλέφωνο επικοινω­νίας.  (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό.)

                Παρακαλούμε επίσης στην ένδειξη ΘΕΜΑ (στο παράθυρο του μηνύματος) να γράψετε

 “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ” & το επώνυμο σας.

                Με τη λήξη θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου

Δημαρχείο Γαλατσίου: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι.

Επικοινωνία:                                      

Κερασιώτης Σεραφείμ: 210 2288340, Σαβελώνας Κων/νος : 6977 356656

                                                              

Ο Δ/ντής

                                                                                            της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

                                                                                         

                                                                                    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ

                                                                                               ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ -ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

                                                               

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr