ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

20-05-2009 Ενημέρωση

Η κατάθεση των δικαιολογητικών ΕΓΓΡΑΦΗΣ γίνεται από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2009 στο γραφείο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (Δημαρχείο, Ιπποκράτους & Αρχιμήδους, στον 1ο όροφο από την είσοδο του Κτηματολογίου), από τις 9:00π.μ. έως τις 13:00 μ.μ

Η κατάθεση των δικαιολογητικών ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ θα γίνεται από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2009 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που φοιτούν τα νήπια, από τις 9:00π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς είναι τα εξής:

  1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού

  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού

  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός του μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

  4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης

  5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

  6. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού

  7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό εκτός από τα προηγούμενα δικαιολογητικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr