Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

20-04-2022 Ενημέρωση

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» θεσπίστηκε με τον νόμο 4837/2021 και καθορίζεται στις ΚΥΑ με αριθμούς 28458/2021 (Β’ 1427) και 28455/2021 (ΥΟΔΔ 247)

Οι ωφελούμενοι, σε αυτή τη φάση του προγράμματος, θα είναι 1000 άτομα από την Περιφέρεια Αττικής  και αφορά άτομα ηλικίας 16-65 ετών, και η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού θα διαρκέσει για δυο (2) χρόνια.

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στην σελίδα www.prosopikosvoithos.gov.gr  από 14/4/2022 και ώρα 11.00 έως 15/5/2022 και ώρα 23.59.

Γραμμή υποστήριξης: 210-7000240 

Πιθανοί δικαιούχοι είναι όσοι:

Στις περιπτώσεις που:

Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν από ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές, που θα αποτελούνται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο.

Η αξιολόγηση θα είναι εξατομικευμένη και θα λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής τους. Από τα άτομα που θα επιλεγούν, το 60% θα είναι άτομα με κινητική αναπηρία, το 35% άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία και το 5% άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί).

Θα λάβει χώρα στο σπίτι του, σε ημέρα και ώρα που θα επιλέξει ο ίδιος (μεταξύ των διαθέσιμων ραντεβού).

Στάδια αίτησης:

  1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με τους κωδικούς του TAXIS και ο κάθε εισερχόμενος χρήστης θα δηλώνει εάν υποβάλει αίτημα για τον εαυτό του ή για τρίτο πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να αναρτά έγγραφο που πιστοποιεί την σχέση του με τον υποψήφιο ωφελούμενο (πχ εξουσιοδότηση, δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης).
  2. Μετά την αυθεντικοποίησή τους τα ΑμεΑ θα καλούνται να συμφωνήσουν στην ανάκτηση μιας σειράς στοιχείων και συγκεκριμένα της ημερομηνίας γέννησής τους, και του Αριθμού Ταυτότητας, του ατομικού τους εισοδήματος, τou AMKA τους του ποσοστού αναπηρίας και του χρόνου ισχύος του.
  3. Επίσης, θα συμπληρώνουν μία ηλεκτρονική φόρμα και θα επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
  4. Στη συνέχεια θα αποδίδεται στον αιτούντα μοναδικός αριθμός και αποδεικτικό υποβολής της αίτησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, θα δημιουργείται ο αντίστοιχος «χώρος» παρακολούθησης των αίτησης μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής του από κοινού με ειδοποιήσεις για την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων (πχ IBAN).
  5. Μετά την έγκριση του αιτήματος, οι ωφελούμενοι αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών προκειμένου να αναζητήσουν και να επιλέξουν Βοηθό έχοντας να διαλέξουν μεταξύ ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από έναν ή περισσότερους Βοηθούς είτε Προσωπική Βοήθεια από έναν Προσωπικό Βοηθό, που παρέχεται σε καθεστώς συνοίκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ωριαία παροχή προσωπικής βοήθειας έχει οριστεί σε έως 8 ώρες ημερησίως και έως 40 ώρες εβδομαδιαίως ανά Δικαιούχο με την αποζημίωση του βοηθού να ανέρχεται σε έξι ευρώ μικτά ανά πραγματική ώρα Προσωπικής Βοήθειας.

Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, ο κάθε Δικαιούχος Προσωπικός Βοηθός δικαιούται να απέχει από την παροχή Προσωπικής Βοήθειας έως μία ημέρα ανάπαυσης ανά πλήρη εβδομάδα. Η αποζημίωσή του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε 1.200 ευρώ μικτά μηνιαίως και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης. Ο Αποδέκτης δικαιούται οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ το μήνα και οφείλει να παρέχει στον Προσωπικό Βοηθό του δικό του επιπλωμένο δωμάτιο και διατροφή.

  1. Στο συγκεκριμένο χώρο επίσης θα εμφανίζονται οι ενημερώσεις σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας (Προγραμματισμός Αξιολόγησης από την Ειδική Επιτροπή, Αποτελέσματα Αξιολόγησης κτλ.)
  2. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται επιπρόσθετα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή/και ειδοποιήσεων (notifications). Επιπλέον, θα δύναται να υποβάλει παράπονα μέσω τυποποιημένης φόρμας και να υποβάλει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος μέσω τυποποιημένης φόρμας.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και από υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας, όταν δοθεί η σχετική πρόσβαση σε αυτούς.

«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr