Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για τη σχολή γονέων

18-07-2011 Ενημέρωση

 

«Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για τη σχολή γονέων»

 
 

Ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει  όλους και όλες τις ενδιαφερόμενες

ότι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται

από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν

να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός

διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει

στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης,

ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες,

εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται με βάση θεματικές ενότητες μπορούν να υποβάλλουν

αυτή την αίτηση μέχρι  τις 15 Σεπτεμβρίου το πρωί από τις 9πμ. έως τις 13μμ
στη γραμματεία Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  και να ζητούν πληροφορίες στο τηλ. 210-2222011.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr