Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και για αύριο Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

07-09-2022 Ενημέρωση

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το με Α.Π. 98819/07-09-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3) που προβλέπεται για αύριο Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, απαγορεύεται στους πολίτες να προβαίνουν σε άσκοπη κυκλοφορία εντός των δασικών περιοχών του Δήμου Γαλατσίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς.   

Ο Δήμος Γαλατσίου μεριμνά για την προστασία των δασικών χώρων με τακτικούς καθαρισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ξερών χόρτων σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η προστασία του δάσους είναι ευθύνη όλων μας.

Αποστολή Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (ΑΑ)

υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr