Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

04-07-2022 Ενημέρωση
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο 632450/4-7-2022 της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την απόφαση (ΑΔΑ Ψ3ΠΠ7Λ7-565) του Αντιπεριφερειάρχη & Προέδρου του Συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) που προβλέπεται για αύριο Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, απαγορεύεται στους πολίτες να προβαίνουν σε άσκοπη κυκλοφορία εντός των δασικών περιοχών του Δήμου Γαλατσίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς.
Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο,τιδήποτε προκύψει στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Δήμος Γαλατσίου μεριμνά για την προστασία των δασικών χώρων με τακτικούς καθαρισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ξερών χόρτων σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
γραφειο πολιτικής προστασίας, Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr