Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. «δια περιφοράς» την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

04-03-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 5783 Ημ/νία Πρωτ.: 4/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 04η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:00, για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής την 21/03/2021, για την ανανέωση της κάρτας τεχνικού ελέγχου και της κάρτας ελέγχου καυασερίων των οχημάτων του Δήμου ωστόσο, στο πίνακα, συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιποι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που είναι δεκτικοί ΧΕΠ καθώς οι ανάγκες για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ανακύπτουν καθημερινά.

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 
1ο Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτα

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr